Should I Intervene? The Correlates of Bystander Responses to Bullying

Dr. Seçil Gönültaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini, Koç Üniversitesi'nde Gelişim Psikolojisi alanında ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktorasını ABD'de North Carolina Eyalet Üniversitesi (North Carolina State University) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Programı'ndan (Lifespan Developmental Psychology) almıştır. Şuan Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgisi, grup süreçlerinin (ör. önyargı, ayrımcılık ve tehdit algısı) ve sosyal bilişsel süreçlerin (zihin kuramı) ergenlerin ve çocukların gruplararası bağlamlardaki tutum ve davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya odaklanır. Hem zihin teorisi kuramı hem de gruplararası süreçlere olan odağını çocukluk ve ergenlik boyunca farklı sosyal gelişim alanlarına genişletmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca gruplar arası bağlamlarda zorbalık ve akranların zorbalığa karşı olan müdahalelerini araştırmaktır. Araştırmalarından elde edilen sonuçları özellikle okul ortamlarında eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etmeyi amaçlayan politika odaklı müdahale programlarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Teams Ekip Kodu: r28yqve

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 29 Nisan 2021 12:30
  • Konuşmacı: Dr. Seçil GÖNÜLTAŞ
Görüntülenme: 209 Yayınlanma Tarihi: 19 Nisan 2021