Psikoloji Yandal Öğretim Programı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ VE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMINDA ALINACAK ZORUNLU DERSLER
(10 DERS, 30 KREDİ)

BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSI101 Psikoloji I 3 0 3 4    6
PSI103 Bilişsel Psikoloji I 3 0 3 5 7,5
PSY107 Research Methods I 3 1 3 7 10,5
  9 1 9 16 24
  9 16
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSI102 Psikoloji II 3 0 3 4 6
PSI104 Bilişsel Psikoloji II 3 0 3 5 7,5
PSY108 Research Methods II 3 1 3 7 10,5
TOPLAM 9 1 9 16 24
TOPLAM KREDİ 18 32
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSY201 Life Span Development I 3 0 3 5 7,5
PSI205 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4 6
TOPLAM 6 0 6 9 13,5
TOPLAM KREDİ 24 41
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSY202 Life Span Development II 3 0 3 5 7,5
PSI206 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4 6
TOPLAM 6 0 6 9 13,5
TOPLAM KREDİ 30 50
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50
             
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50
             
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50
             
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50

FELSEFE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YANDAL PROGRAMINDA ALINACAK ZORUNLU DERSLER (10 DERS, 30 KREDİ)

BİRİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSY107 Research Methods I 3 1 3 7 10,5
  3 1 3 16 10,5
  3 16
İKİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSI104 Bilişsel Psikoloji II 3 0 3 5 7,5
PSY108 Research Methods II 3 1 3 7 10,5
TOPLAM   6 1 6 12 18
TOPLAM KREDİ 9 28
             
ÜÇÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSY201 Life Span Development I 3 0 3 5 7,5
PSI205 Sosyal Psikoloji I                                                                  3 0 3 4 6
TOPLAM 6 0 6 9 13,5
TOPLAM KREDİ 15 37
             
DÖRDÜNCÜ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSY202 Life Span Development II 3 0 3 5 7,5
PSI206 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4 6
TOPLAM 6 0 6 9 13,5
TOPLAM KREDİ 21 46
             
BEŞİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSI303  Örgütsel Psikoloji  3 0 3 5 7,5
PSI307 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 4 6
TOPLAM 6 0 6 9 13,5
TOPLAM KREDİ 27 55
             
ALTINCI YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
PSI308 Gelişim Psikolojisinde Kullanılan Testler 3 0 3 4    6
TOPLAM 3 0 3 4 6
TOPLAM KREDİ 30 59
             
YEDİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50
             
SEKİZİNCİ YARIYIL DERS PLANI
KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. KREDİ AKTS İŞYÜKÜ
TOPLAM 0 0 0 0 0
TOPLAM KREDİ 30 50