Psikoloji Bölümü Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI

GÜNCEL ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI101 Psikoloji I Z 3 0 0 3 4
PSY103 Life Span Development I Z 3 0 0 3 5
PSI107 Sosyal Psikoloji I Z 3 0 0 3 5
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
HIST103 Cultures and Civilizations I Z 2 0 0 2 3
TUR101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
EAP101 English for Academic Purposes I Z 2 0 0 2 3
FEL171 Felsefeye Giriş Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   20       30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI102 Psikoloji II Z 3 0 0 3 4
PSY104 Life Span Development II Z 3 0 0 3 5
PSI108 Sosyal Psikoloji II Z 3 0 0 3 5
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
HIST104 Cultures and Civilizations II Z 2 0 0 2 3
TUR102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
EAP102 English for Academic Purposes II Z 2 0 0 2 3
SOS172 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   40       60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI201 Bilişsel Psikoloji I Z 3 0 0 3 5
PSY203 Biopsychology I Z 3 0 0 3 4
PSY205 Research Methods I Z 3 0 0 3 5
PSI207 Kişilik Kuramları I Z 3 0 0 3 4
PSI209 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 0 3 5
AIIT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  SERBEST SEÇMELİ I SS 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   60       90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI202 Bilişsel Psikoloji II Z 3 0 0 3 5
PSY204 Biopsychology II* Z 3 0 0 3 4
PSY206 Research Methods II* Z 3 0 0 3 5
PSI208 Kişilik Kuramları II Z 3 0 0 3 4
PSY210 Ethics in Psychology and the Mental Health Professions Z 3 0 0 3 5
AIIT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  SERBEST SEÇMELİ II SS 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   80       120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY301 Abnormal Psychology I Z 3 0 0 3 5
PSI303 Örgütsel Psikoloji Z 3 0 0 3 5
PSY307 Experimental Psychology Z 3 0 0 3 5
STA371 Statistics I Z 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ I** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ II AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   98       150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY302 Abnormal Psychology II Z 3 0 0 3 5
STA372 Statistics II Z 3 0 0 3 5
PSI310 Kültürler Arası Psikoloji Z 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ III** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IV AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ V AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   116       180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI401 Sağlık Psikolojisi Z 3 0 0 3 5
PSI403 Klinik Psikoloji Z 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VI** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VIII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IX AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   134       210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI402 Klinik Görüşme Teknikleri Z 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ X** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XI AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIV AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   152       240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    152 240      
  Zorunlu Dersler   110 170      
  Seçmeli Dersler    42 70      
  Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Dersler    47 75      
  Öğretim Dili İngilizce/Arapça Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   31%        
  Toplam ders sayısı   54        
  Zorunlu ders sayısı   39        
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   72%        
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   28%        
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   13        
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2        
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI321 Adli Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI323 Aile Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI325 Bilişsel Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY327 Selected Topics in Psychopathology AS 3 0 0 3 5
PSI329 Eğitim Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI331 Psikoterapi Kuramları AS 3 0 0 3 5
PSI333 Stres Yönetimi AS 3 0 0 3 5
PSI335 Trafik Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI337 Psychology of Music AS 3 0 0 3 5
PSY339 Evolutionary Psychology AS 3 0 0 3 5
PSY341 Personnel Development and Training AS 3 0 0 3 5
PSY343 Group Process and Team Development AS 3 0 0 3 5
PSY345 Individual Differences AS 3 0 0 3 5
PSI347 Psikolojide Temel Genetik AS 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI322 Aile ve Çift Terapisi Kuramları AS 3 0 0 3 5
PSI324 Dil Psikolojisinde Seçilmiş Konular AS 3 0 0 3 5
PSY326 Selected Topics in Behavioral Neuroscience AS 3 0 0 3 5
PSI328 Siber Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI330 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim AS 3 0 0 3 5
PSI332 Toplumsal Cinsiyet AS 3 0 0 3 5
PSI334 Çocuklukta Sosyal ve Duygusal Gelişim AS 3 0 0 3 5
PSI336 Endüstri Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme AS 3 0 0 3 5
PSY338 Selected Topics in Forensic Psychology AS 3 0 0 3 5
PSI340 Psikolinguistik AS 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY421 Neurocognitive Assessment AS 2 0 2 3 5
PSY423 Selected Topics in Developmental Psychology: Mentalization AS 3 0 0 3 5
PSI425 Alan Çalışması AS 2 2 0 3 5
PSY427 Psychology, Social Programs and Social Policy AS 3 0 0 3 5
PSI429 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme AS 3 0 0 3 5
PSI433 Gelişim Psikolojisinde Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY439 Experimental Psychology Project AS 2 0 2 3 5
PSI441 Pozitif Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI443 Psikolojide Eleştirel Okuma ve Yazma AS 3 0 0 3 5
PSI445 Grup Terapileri AS 3 0 0 3 5
PSI447 Aile İçi İlişkiler AS 3 0 0 3 5
PSI449 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular AS 3 0 0 3 5
PSI 451 Sosyal Biliş AS 3 0 0 3 5
PSY453 Psychology of morality AS 3 0 0 3 5
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI426 Duyum ve Algı AS 3 0 0 3 5
PSI428 Vaka Çalışmaları*** AS 3 0 0 3 5
PSY430 Psychology of Religion and Spirituality AS 3 0 0 3 5
PSI432 Klinik Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY434 Developmental Psychopathology AS 2 0 2 3 5
PSI436 Sosyal Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSI440 Psikodrama AS 3 0 0 3 5
PSI442 Ebeveyn Olma ve Çocuk Yetiştirme Tutumları AS 3 0 0 3 5
PSI444 Travma Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI446 Sağlık Psikolojisi Alanında Araştırmalar AS 3 0 0 3 5
PSY448 Selected topics in social psychology AS 3 0 0 3 5
               
* işareti bulunan dersi almak için dersin önkoşulu olan aynı adlı güz yarıyılı dersinden başarı ile geçmiş olmak gerekmektedir. (Önşart dersinden FD notu almışsa önşart koşulunu yerine getirmiş sayılır)
** öğrencilerin, mezun olabilmesi için üçüncü ve dördüncü öğretim yılının herhangi bir döneminde en az 2 İngilizce alan seçmeli ders alması gerekmektedir.
*** işareti bulunan dersi almak için önkuşulu olan PSI331 Psikoterapi Kuramları dersini başarı ile geçmiş olmak gerekmektedir.