Psikoloji Bölümü Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 17.02.2023 Tarih ve 2023-05-2 Sayılı Karar Eki   EK-9

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI (%30 İngilizce)
ÖĞRETİM PROGRAMI
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI101 Psikoloji I Z 3 0 0 3 4
PSY103 Life Span Development I Z 3 0 0 3 5
PSI107 Sosyal Psikoloji I Z 3 0 0 3 5
TAR111 Dünya Tarihine Giriş I Z 2 0 0 2 3
HIST103 Cultures and Civilizations I Z 2 0 0 2 3
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2
EAP101 English for Academic Purposes I Z 2 0 0 2 3
FEL171 Felsefeye Giriş Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   20 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI102 Psikoloji II Z 3 0 0 3 4
PSY104 Life Span Development II Z 3 0 0 3 5
PSI108 Sosyal Psikoloji II Z 3 0 0 3 5
TAR112 Dünya Tarihine Giriş II Z 2 0 0 2 3
HIST104 Cultures and Civilizations II Z 2 0 0 2 3
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2
EAP102 English for Academic Purposes II Z 2 0 0 2 3
SOS172 Sosyolojiye Giriş Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   40 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI211 Bilişsel Psikoloji I Z 3 0 0 3 5
PSY203 Biopsychology I Z 3 0 0 3 4
PSY205 Research Methods I Z 3 0 0 3 5
PSI207 Kişilik Kuramları I Z 3 0 0 3 4
PSI209 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 0 3 5
AIIT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
  SERBEST SEÇMELİ I SS 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   60 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI212 Bilişsel Psikoloji II Z 3 0 0 3 5
PSY204 Biopsychology II Z 3 0 0 3 4
PSY206 Research Methods II Z 3 0 0 3 5
PSI208 Kişilik Kuramları II Z 3 0 0 3 4
PSY212 Ethics in Psychology and the Mental Health Professions Z 3 0 0 3 5
AIIT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
  SERBEST SEÇMELİ II SS 3 0 0 3 5
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   80 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY301 Abnormal Psychology I Z 3 0 0 3 5
PSI303 Örgütsel Psikoloji Z 3 0 0 3 5
PSY307 Experimental Psychology Z 3 0 0 3 5
STA371 Statistics I Z 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE I/ALAN SEÇMELİ I** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ II AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   98 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY302 Abnormal Psychology II Z 3 0 0 3 5
STA372 Statistics II Z 3 0 0 3 5
PSI310 Kültürler Arası Psikoloji Z 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE II/ALAN SEÇMELİ II** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IV AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ V AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   116 180
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI401 Sağlık Psikolojisi Z 3 0 0 3 5
PSI403 Klinik Psikoloji Z 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE III/ALAN SEÇMELİ III** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ VIII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ IX AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   134 210
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI402 Klinik Görüşme Teknikleri Z 3 0 0 3 5
  AREA ELECTIVE IV/ALAN SEÇMELİ IV** AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XI AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIII AS 3 0 0 3 5
  ALAN SEÇMELİ XIV AS 3 0 0 3 5
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   152 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    152 240      
  Zorunlu Dersler   104 160      
  Seçmeli Dersler    48 80      
  Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler    50 80      
  Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   33% 33%      
  Toplam ders sayısı   54      
  Zorunlu ders sayısı   39      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   68% 67%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   32% 33%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   14      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   2      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI321 Adli Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI323 Aile Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI325 Bilişsel Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY327 Selected Topics in Psychopathology AS 3 0 0 3 5
PSI329 Eğitim Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI331 Psikoterapi Kuramları AS 3 0 0 3 5
PSI342 Psikoloji Tarihi AS 3 0 0 3 5
PSI333 Stres Yönetimi AS 3 0 0 3 5
PSI335 Trafik Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI337 Psychology of Music AS 3 0 0 3 5
PSY339 Evolutionary Psychology AS 3 0 0 3 5
PSY341 Personnel Development and Training AS 3 0 0 3 5
PSY343 Group Process and Team Development AS 3 0 0 3 5
PSY345 Individual Differences AS 3 0 0 3 5
PSI347 Psikolojide Temel Genetik AS 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI320 Kültürlerarası Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI322 Aile ve Çift Terapisi Kuramları AS 3 0 0 3 5
PSI324 Dil Psikolojisinde Seçilmiş Konular AS 3 0 0 3 5
PSY326 Selected Topics in Behavioral Neuroscience AS 3 0 0 3 5
PSI328 Siber Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI330 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim AS 3 0 0 3 5
PSI332 Toplumsal Cinsiyet AS 3 0 0 3 5
PSI334 Çocuklukta Sosyal ve Duygusal Gelişim AS 3 0 0 3 5
PSI336 Endüstri Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme AS 3 0 0 3 5
PSY338 Selected Topics in Forensic Psychology AS 3 0 0 3 5
PSI340 Psikolinguistik AS 3 0 0 3 5
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSY421 Neurocognitive Assessment AS 2 0 2 3 5
PSY423 Selected Topics in Developmental Psychology: Mentalization AS 3 0 0 3 5
PSI425 Alan Çalışması AS 2 2 0 3 5
PSY427 Psychology, Social Programs and Social Policy AS 3 0 0 3 5
PSI429 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme AS 3 0 0 3 5
PSI433 Gelişim Psikolojisinde Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY439 Experimental Psychology Project AS 2 0 2 3 5
PSI441 Pozitif Psikoloji AS 3 0 0 3 5
PSI443 Psikolojide Eleştirel Okuma ve Yazma AS 3 0 0 3 5
PSI445 Grup Terapileri AS 3 0 0 3 5
PSI447 Aile İçi İlişkiler AS 3 0 0 3 5
PSI449 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular AS 3 0 0 3 5
PSI 451 Sosyal Biliş AS 3 0 0 3 5
PSY453 Psychology of morality AS 3 0 0 3 5
PSY455 Selected Topics in Developmental Psychology AS 3 0 0 3 5
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
PSI426 Duyum ve Algı AS 3 0 0 3 5
PSI428 Vaka Çalışmaları AS 3 0 0 3 5
PSY430 Psychology of Religion and Spirituality AS 3 0 0 3 5
PSI432 Klinik Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSY434 Developmental Psychopathology AS 2 0 2 3 5
PSI436 Sosyal Psikolojide Projeler AS 2 0 2 3 5
PSI440 Psikodrama AS 3 0 0 3 5
PSI442 Ebeveyn Olma ve Çocuk Yetiştirme Tutumları AS 3 0 0 3 5
PSI444 Travma Psikolojisi AS 3 0 0 3 5
PSI446 Sağlık Psikolojisi Alanında Araştırmalar AS 3 0 0 3 5
PSY448 Selected topics in social psychology AS 3 0 0 3 5
               
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
ROD222 Kariyer Planlama S 2 0 0 2 5
ROD224 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı, Bağımlılığı ve Etiği S 2 0 0 2 5
ROD321 Gönüllülük Çalışmaları S 1 2 0 2 5
ROD422 İnsan Hakları S 2 0 0 2 5
               
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40