Psikoloji Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Düzenli olarak yapılan bölüm toplantılarıyla bölüm içi işleyişi sağlamak için bölüm elemanları arasında görev paylaşımı yapılır.
 • Bu toplantılarda yönetime ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ile paylaşılır.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Öğretim programı, Psikoloji alanındaki uluslararası literatür göz önünde bulundurularak hem öğrencilerin programdan en verimli şekilde faydalanmaları hem de alana katkı sağlamaları amacıyla %30 İngilizce olarak tasarlanmıştır.
 • Her dersin ilgili alanda uzman kişiler tarafından verilmesi sağlanır.
 • Araştırma Yöntemleri, İstatistik, Deneysel Psikoloji ve psikolojinin alt alanlarında hazırlanmış proje dersleri ile öğrencilerin eğitim öğretim dönemleri boyunca araştırma odaklı gelişimlerini destekleyici dersler sunulur. Öğrencilerin psikolojinin araştırma ayağını tanımalarını ve araştırma deneyimi kazanmalarını sağlayacak dersler hazırlanır.
 • Öğrencilerin belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarında staj yapmaları desteklenir.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Psikoloji Araştırmaları Merkezi (PAMER) kapsamında öğretim üyelerinin PAMER’i geliştirecek çalışmalar tasarlamaları ve bu çalışmalarda hem lisans hem lisans üstü seviyesinde öğrencilere yer vermeleri beklenir.
 • Araştırmalar yapılırken bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları dikkate alınır.
 • Yürütülen araştırmaların PAMER ve Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen
 • seminerler aracılığıyla toplum ile paylaşılmasına önem verilir.
 • Farklı üniversiteler ve araştırmacılarla, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak araştırmalar yürütülür. Bu çalışmaların çıktılarının topluma katkı sağlaması amaçlanır.
 • İç ve dış paydaşlar ile yapılan iş birlikleriyle gerçekleştirilen organizasyonlara destek sağlanır.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Psikoloji Bölümü öğrencileri kulüp faaliyetleri bağlamında toplumsal olarak aktif olmaya ve gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaya, öğrendikleri bilgiyi aktarmaya teşvik edilir.
 • Toplumsal etkisi olabilecek araştırmalar üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla toplumsal katılıma açık olacak şekilde duyurulur.
 • Psikoloji Bölümü ve PAMER tarafından düzenlenen seminerler, internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile duyurularak üniversite dışından katılıma açık bir biçimde gerçekleştirilir.

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Uluslararası üniversite ve kuruluşlarla ortaklıklar gerçekleştirilir.
 • Üniversitenin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda öğrencilerin ve öğretim üyelerinin uluslararası Erasmus hareketliliklerine katılımı duyurulur ve desteklenir.
 • Bölüm üyelerinin ve öğrencilerinin uluslararası projelerde yer almaları teşvik edilir.