Hakkımızda

Hakkımızda

Psikoloji, zihni ve davranışları inceleyen ve bunların sosyal etkileşimine odaklanan bir bilim dalıdır. Psikolojinin klinik psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, biyopsikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji gibi uzmanlık dalları bulunmaktadır. Bilimin uygulamaya yönelik alanları ise klinik psikoloji, örgüt psikolojisi, sosyal psikoloji, sağlık psikolojisi ve eğitim/öğrenme psikolojisidir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünde alanında deneyimli; klinik psikoloji, nöropsikoloji, deneysel psikoloji, kültürlerarası psikoloji, gelişim psikolojisi dallarında uzmanlaşmış bir kadro tarafından sunulan lisans ders programı psikolojinin tüm alt dallarını kapsamaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünün programı, Türk Psikologlar Derneği’nin akreditasyon kriterleri incelenerek hazırlanmıştır.

Eğitim dilinin en az %30 İngilizce olduğu Psikoloji lisans programımızda öğrenciler, psikoloji biliminin kuram ve kavramlarını Türkçe ve İngilizce olarak öğrenmektedir.  Böylece kendini Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü ifade edebilen, psikoloji alanındaki uluslararası gelişmeleri takip edebilen bireyler olarak mesleklerine atılacak ve kariyerlerini yurt içi ve yurt dışında en iyi seviyede gerçekleştirebilecek seviyede olacaklardır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin hedeflerine uygun olarak bölümden mezun olan öğrencilerin, psikolojide farklı yaklaşımların temel kuram ve metotlarına dair bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve yazma gibi bilimsel becerilere sahip; bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri ve mesleki etik bilinci gelişmiş; toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış kişiler olarak topluma ve bilime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.

Neden 29 Mayıs Psikoloji?
 • Klinik psikoloji, Gelişim psikolojisi, Sosyal psikoloji ve Sağlık psikolojisi gibi değişik dallarda uzmanlaşmış, yurtdışı deneyimli akademik kadro
 • Geniş yelpazede güçlü bir müfredat: Psikolojinin tüm alt dallarını kapsayan ders programı
 • Öğrenci Projeleri
 • Öğretim üyelerinin projelerinde çalışma imkanı
 • Yurtiçi ve yurtdışından gelecek olan konuşmacılar, eğitimler
 • Stajlar
 • Burs imkanları
İş Olanakları Nelerdir?
 • Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Lise ve dengi okullarda,
 • Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda,
 • Çocuk yuvaları, anaokulları ve kreşlerde,
 • Rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde,
 • Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde,
 • Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde,
 • Kamuoyu ve/veya pazar araştırma şirketlerinde,
 • Ve yüksek lisans ve doktora sonrası üniversitelerde istihdam edilebilirler.