Psikoloji Lisans Çift Anadal Programı Öğretim Programı

Üniversite Senatosunun 20.01.2022 tarih ve 2022/02-1 sayılı karar eki        EK-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

PSİKOLOJİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI (%30 İngilizce)

ÖĞRETİM PROGRAMI 

I. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI101 Psikoloji I Z 3 0 0 3 4  
PSY103 Life Span Development I Z 3 0 0 3 5  
PSI107 Sosyal Psikoloji I  Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   9 0 0 9 14  
TOPLAM KREDİ   9 14  
                 
II. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI102 Psikoloji II Z 3 0 0 3 4  
PSY104 Life Span Development II Z 3 0 0 3 5  
PSI108 Sosyal Psikoloji II Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   9 0 0 9 14  
TOPLAM KREDİ   18 28  
             
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI211 Bilişsel Psikoloji I Z 3 0 0 3 5  
PSY203 Biopsychology I Z 3 0 0 3 4  
PSY205 Research Methods I Z 3 0 0 3 5  
PSI207 Kişilik Kuramları I Z 3 0 0 3 4  
PSI209 Öğrenme Psikolojisi Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   15 0 0 15 23  
TOPLAM KREDİ   33 51  
             
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI212 Bilişsel Psikoloji II Z 3 0 0 3 5  
PSY204 Biopsychology II Z 3 0 0 3 4 Önşart: PSY203
PSY206 Research Methods II Z 3 0 0 3 5 Önşart: PSY205
PSI208 Kişilik Kuramları II Z 3 0 0 3 4  
PSY212 Ethics in Psychology and the Mental Health Professions Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   15 0 0 15 23  
TOPLAM KREDİ   48 74  
             
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSY301 Abnormal Psychology I Z 3 0 0 3 5  
PSI303 Örgütsel Psikoloji Z 3 0 0 3 5  
PSY307 Experimental Psychology Z 3 0 0 3 5  
STA371 Statistics I Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   12 0 0 12 20  
TOPLAM KREDİ   60 94  
             
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSY302 Abnormal Psychology II Z 3 0 0 3 5  
STA372 Statistics II Z 3 0 0 3 5 Önşart: STA371
TOPLAM   6 0 0 6 10  
TOPLAM KREDİ   66 104  
             
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI403 Klinik Psikoloji Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   3 0 0 3 5  
TOPLAM KREDİ   69 109  
             
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI402 Klinik Görüşme Teknikleri Z 3 0 0 3 5  
TOPLAM   3 0 0 3 5  
TOPLAM KREDİ   72 114  
             
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    72 114      
  Zorunlu Dersler   72 114      
  Seçmeli Dersler    0 0        
  Öğretim Dili İngilizce Olan Dersler    36 66        
  Öğretim Dili İngilizce Olan Derslerin Kredisi/Toplam  Kredi   50% 50%      
  Toplam ders sayısı   24      
  Zorunlu ders sayısı   24      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   100%        
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   0%        
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   0        
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   0        
             
                 
  * Öğrenci, mezuniyet için tamamlaması gereken 240 AKTS'yi anadalında aldığı ve çift anadal programının uygun gördüğü dersleri çift anadal programında saydırarak tamamlar.