Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyon

Kendisini ve öğrendiklerini sorgulayabilen, hayata bilimin ışığından bakan, iletişim becerisi güçlü, insanlığın sorunlarına duyarlı, sorumluluk bilinci gelişmiş, öğrendiklerini toplumun yararına aktarabilen psikologlar yetiştirmektir.

Vizyon

Üniversitemizin değerleri doğrultusunda ülkemizin ve insanlığın gelişimini amaçlayan, bilimsel ve akademik faaliyetlerimizle psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunan, bilgi ve becerisini insanlığın yararına kullanacak olan önyargılardan arınmış psikologlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Hedef

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin hedeflerine uygun bölümden mezun olan öğrencilerin, psikolojide farklı yaklaşımların temel kuram ve metotlarına dair bilgi sahibi olan ve bunu pratiğe geçirebilen; araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme, yorumlayabilme ve yazma gibi bilimsel becerilere sahip; bağımsız ve eleştirel düşünme becerileri ve mesleki etik bilinci gelişmiş; toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış kişiler olarak topluma ve bilime katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.