Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ

Lisans
Boğaziçi Üniversitesi - 2009

Yüksek Lisans
University of Birmingham - 2013

Doktora
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - 2021

Özgeçmiş Özgeçmiş (PDF)
Tam Zamanlı

Özgeçmiş

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında aldı. Bu dönemde, Bakırköy Çocuk Ergen Alkol Madde Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını tamamladı. Çeşitli güvenlik şirketlerinde Etkili İletişim dersleri verdi. 2010-2012 yılları arasında iki ayrı Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya’da çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı bursu ile University of Birmingham’de (İngiltere) 2013 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2014-2021 yılları arasında Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Doktora sırasında kazandığı TÜBİTAK desteği ile Almanya’da Social Cognition Center Cologne’da (SoCCCo) yaklaşık bir yıl ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden psikoloji doktora derecesini aldı. Güncel araştırma alanları sosyal biliş, kalıp yargılar, doğruluk algısı, gruplar arası ilişkiler ve ayrımcılıktır.